Kesselaid ja Muhumaa:

Kesse pank (Kesselaid) asub Muhu saare ja mandri vahel asuva Kesselaiu looderannas. Tema pikkus rannal on ligikaudu 600 m, kõrgus kuni 8,5 m; kihtide kallaku lasuvuse tõttu on geoloogilise läbilõike kogupaksuseks 13,5 m. Panga ülemises osas on urbne, biohermne dolokivikompleks nn. rifidolomiit ehk rahkjas paas, millel kihilisus puudub. Kesse panga ülaosa taandub kolme astanguna, neist kaks kõrgemat, 11 m ja 13 m kõrgusel merepinnast, on Litoriinamere rannaastangud. Vastav Baltimere arengustaadium oli umbes 4000-7500 aastat tagasi.

Püssina pank (Muhu saar) asub Muhumaal Lõetsa külast 1,5 km ida pool mererannas. Panga pikkus on kuni 600 m, kõrgus 5 m, geoloogilist läbilõiget 8,5 m.

Üügu ehk Anduvälja pank (Muhu saar) asub Raugi ja Nõmmküla vahel. Tema pikkus on u. 450 m ja suurim kõrgus jalamilt - 7 m. Tähelepanuväärsed on pangas leiduvad murrutuskulpad, mis moodustasid suuremaid ja väiksemaid koopaid.

 

Pangad Saaremaal:

Pulli ehk Oiu pank asub Taalikul, Orissaare - Leisi maanteest vähem kui 1 km kaugusel mererannas. Panga pikkus on 430 m, kõrgus - 3,5 m ja geoloogilist läbilõiget ligikaudu 5 m. Pulli panga läbilõikes on hästi jälgitavad kaardunud kihid, mille tekitasid oma raskuse tõttu poolkõvastunud settesse vajutanud biohermid. Üle biohermikehade kaarduvad kuplitaoliselt nooremad plaatjad dolokivikihid. Seega on siin olemas ka biohermide kattekihid.

Panga ehk Mustjala pank asub Saaremaa põhjarannikul, Panga külast loodes. Panga pikkus on u. 3 km, suurim kõrgus 21,3 m, millega ta on Lääne-Eesti saarte kõrgeim rannajärsak. Pangal on kaks astangut veepiirist kõrgemal, kusjuures kolmas, 10 - 12 m kõrgune astang, jääb vee alla.

Ninase ehk Tagaranna pank asub Ninase poolsaare põhja- ja läänerannal. Panga pikkus on umbes 1,5 km, kõrgus veidi üle 5 m, geoloogilist läbilõiget - 6 m. Huvipakkuvad on panga nurgal jälgitav tektooniline kihisuse rike ja põhiliselt sammalloomadest koosnevad väikesed ümmargused biohermid. Need alla meetrise läbimõõduga, 30 - 40 cm kõrged orgaanilised ehitised kujutavad endast varajases arengustaadiumis olevaid, nn. embrüonaalseid riffe. Peale sammalloomade on panga kivimeis rikkalikult brahhiopoodide karpe ja poolmeid ning kokkukuhjatud meriliiliate fragmente.

Abula pank asub Tagalahe idakaldal. Panga pikkus on u. 400 m, kõrgus u. 2 m, geoloogilist läbilõiget veidi üle 3 m. Kogu läbilõige on väga kivististe rikas.

Suuriku pank asub Tagamõisa poolsaarel Undva külast kirdes. Suuriku pank on Panga panga järel kõrgeim rannajärsak vaadeldavail saartel. Tema alumine 8 m koosneb Siluri kivimitest, ülemine osa aga (ca 3 m) kobedatest pinnakatte setetest. Panga pikkus on üle 500 m. Biohermide läbimõõt Suuriku pangal kõigub 1 - 10 meetrini, paksus aga 0,5 - 3 meetrini.

Undva ehk Tõrvasoo pank asub Tagamõisa poolsaare põhjatipus Undva nina kirderannal. Panga pikkus on u. 500 m, maksimaalne kõrgus 1,8 m.

Elda pank asub Atla poolsaare loodeotsas. Panga pikkus on u. 400 m, kõrgus 1,8 m.

Soeginina pank asub Atla poolsaare läänerannal, Vilsandi Rahvuspargi territooriumil. Panga pikkus on u. 500 m, maksimaalne kõrgus ja geoloogilist läbilõiget on 3,6 m. Panga jalamil on tavalisteks kivististeks väheldased stromatoliidid - peenkihilise ehitusega bakterite elutegevusel tekkinud moodustised. Kõrgemal on panga kivim kavernoosne tigude, ostrakoodide jt. organismide jäänuste väljaleostumise tõttu. Iseloomuliku, kerajatest onkoliitidest põhjustatud struktuuri pärast kutsutakse seda kivimit "sibulpaeks".

Katri pank asub Karala külast u. 4,5 km lõunas. Panga pikkus on 500 m, kõrgus 1 m.

Kaugatuma pank asub Sõrve poolsaare lääneosas Kaugatuma külast lõunapool. Tema pikkus on 125 m, astangu kogukõrgus on 2,8 m ja aluspõhjalise osa kõrgus - 2,0 m. Kivim sisaldab massiliselt meriliiliate mitmesuguses suuruses ümmargusi varrelülisid, mille tõttu teda kutsutakse sõrmuspaeks.

Ohessaare pank asub Sõrve poolsaare läänerannal, Jämaja küla lähedal. Tema pikkus on 700 m, kõrgus 3,5 m, geoloogilist läbilõiget - 4,3 m. Ohessaare paljand on väga fossiiliderikas. Siit on leitud peaaegu kõigi Baltikumi Siluri selgrootute ja ka selgroogsete esindajate skeletiosi: esikohal on brahhiopoodid, järgnevad ostrakoodid, krinoidid, karbid, sammalloomad, trilobiidid, teod, tentakuliidid, tabulaadid, nautiloidid ja rugoosid. Rohkesti on kivimis peeneid tumedaid kalade ja lõuatute soomuseid, harvem suuremaid luuplaate. Suures mitmekesisuses leidub merepõhja mudas elanud loomade elutegevuse jälgi, näit. ussikäike.

Kübassaare pank asub Kübassaare poolsaare lõunaosa idarannal. Tema pikkus on 360 m, kõrgus kuni 1,5 m, geoloogilist läbilõiget 2,7 m. Panga keskmistes kihtides võib näha Eestis ainulaadseid stromatoliite.

Anikaitse pank asub Kübassaare poolsaare põhjaosa idarannal, Kübassaare majakast 4 km kirdes. Järsaku kogukõrgus on 3,5 m, geoloogilist läbilõiget 2,3 m.