Anikaitse pank asub Pöide vallas, Kübassaare ps. Idarannikul, Kübassaare majakast 4 km kirdesse. Järsaku kõrgus on 3,54 m; pangal geoloogilist läbilõiget 2,24 m.

Anikaitse pangal paljandub Soeginina ja Paadla lademe Sauvere kihid:
0,00-1,30 pinnakate.
1,30-1,56 helehall mikrokristalliline peenkavernoosne keskmisekihiline tigusid ja karpe sisaldav dolomiit.
1,56-1,74 onkoliitiderikas dolomiidi vahekiht.
1,74-2,19 helehall karpiderikas, biomorfne keskmisekihiline kavernoosne dolomiit. Alumise piiri lähedal ilmneb läbilõikesse enam savikat materjali.
2,09-2,24 savimergli vahekiht.
2,24-3,14 helehall mikro - kuni peitkristalne kavernoosne dolomiit.
Kavernid esinevad kihiti, eriti kompleksi ülemises osas. Kivim paksukihiline (ca 6 cm). Esinevad õhukesed roheka peenekihilise mergli vahekihid. Samuti võib märkida kivimis endas peent lainjat mikrokihilist tekstuuri, kohati heledaid veeriseid. Kihipindadel leidub kuivuslõhesid.
3,14-3,54 madala veeseisu ajal dolomiidistunud lubjakivi, milles esineb kihilisuserikkeid.

Anikaitse pank on üks kolmest idapoolseimast Paadla ja Rootsiküla lademe paljandeist.