Muhu Muuseumi noorim filiaal on Eemu pukktuulik, mis asub Muhus, Linnuse külas, umbes kilomeeter Väinatammist.

Kõrvalasuva Eemu talu põlisele tuulikuasemele ehitas nüüd muuseumina töötav veski muhulane Jüri Ling.
See avati külastamiseks 17. mail 1980. a.

Veski eelkäijaks oli käsikivi, mille ringiajamiseks hakati kasutama algul vee, hiljem ka tuule jõudu. Esimesed teated püsttiibadega tuulikuist pärinevad XII sajandi Lääne-Euroopast; Liivimaal on neid tuntud juba 1330. a. Euroopa vanimaks tuulikutüübiks peetakse pukktuulikut, mis on ehitatud kõrgele jalale.

Lääne-Eesti ja saarte väikesed talutuulikud on omapärane nähtus talurahvaarhitektuuris, millel on paralleele vaid Skandinaavias ja Lääne-Soomes.

Ehkki peaaegu minetanud oma majandusliku tähtsuse, on Eemu pukktuulik jäänud Saaremaa üldtunnustatud sümboliks, maastikupildi rikastajaks, esiisade visa töö tunnistajaks.