Kahutsi seljak on Tumala mäe kõrval teine kõrgem koht Pöide ümbruskonnas, mis mereäärse paigana pakkus asumiseks varakult soodsaid võimalusi. Muinasaja lõpuks kujunes siin Pöide kihelkonna sõjaline keskus, mistõttu seda Kahutsi küla maadel olevat linnust kutsutakse õigustatult Pöide maalinnaks.

Vanimad muinasleiud maalinna juurest asulakohalt - keraamika ja tulekivi - pärinevad juba kiviajast - enam kui 4000 aastat tagasi. Need on maha jäetud siin Kareda merelahe sopis asunud Nöörkeraamika kultuuri hõimude poolt.

Eelrooma rauaajast, s.o. enam kui 2000 aastat tagasi, on leitud mitmeid kulunud kantidega jahvekive ja keraamika fragmente. Samast ajast pärinevad ilmselt ka kaks väikeselohulist kultusekivi. Üks asub otse maalinna väravakoha ees ja teine sellest mõnikümmend meetrit eemal, kadakate vahel. Ilmselt samast ajastust pärinevad ka maalinna taga karjamaal olevad põllukivihunnikud ja kivikalmed.

Rooma rauaajast (l.-4.saj.) puuduvad nii siin kui kogu Saaremaal asustusjäljed. Alles 5.-6. saj. on endast muinasleidudega märkuandev asustus uuesti kosuma hakanud. 8. sajandil kujunes Saaremaa idaosas Maadevahe - Kareda merelahe ja Väikese väina vahel välja juba küllaltki jõukas piirkond, mille kaitseks püstitati kaks linnust - Asva edelasse ja Kahutsi kirdesse. Mõlema linnuse juures on viikingiaja (800-1050 AD) algul võideldud - linnuste rusude vahelt on leitud Skandinaavias kasutusel olnud nooleotsi.

Umbes 300 aastat hiljem - 12. saj. on samasse kohta püstitatud uus võimas maalinn, mis mattis enda alla varasema linnuse rusud. Veel praegugi on maalinna vallid väljastpoolt 10-11 meetrit ja seest 5-6 meetrit kõrged. Linnuseõue pindala on ca 4500 m², mis on palju suurem kui Muhu, Valjala või Kaarma linnustel.

Kuigi Kahutsi maalinna ei ole seoses 13. saj. vabadusvõitlusega kirjalikes allikates teiste maalinnade kõrval mainitud, lubab 1990.-1993.a. arheoloogiliste kaevamiste leiuaines siiski oletada, et ka seda linnust sakslaste poolt piirati.
Kaevamiste käigus leiti mitme mahapõletatud hoone rusud ja ka üks sakslaste ammunoole ots.