Koguva küla jääb Kuressaare - Kuivastu maanteelt 6 km kaugusele.

Koguva küla on kui monument muhulaste tööarmastusele ja ilumeelele. Küla on ajaloos tuntud kui iidne vabaküla. Koguva küla asub kõrgel platool, mille lääneserva nimetatakse Rannamäeks.

Arhitektuurimälestisena on riikliku kaitse all kõik hooned. Arhitektuuriliste vormide mitmekesisuse kõrval muutub Koguva kordumatuks külaansambli terviklikkuks: looklevate ja ristuvate tanumate ja väljakute süsteem, pooleteise meetri kõrgused ja kuni paarisaja aasta vanused kiviaiad, haljastus.

Külaansamblina kätkeb Koguva endas parima, mis Eestis säilinud on, olles tähelepanuväärne Läänemeremaade ulatuses.

Sellele kõigele pani aluse Schmuulide esivanem Hanske, kellel ordumeister Walter von Plettenberg läänistas 3. märtsil 1532. a. 2,5 adramaa suuruse vabatalu.

1930. aastail elas Koguvas üle 150-e inimese, neist rohkem kui 100 olid Schmuulid. 19. saj. algul oli Koguvas 11 taluperet, kellest kaheksat nimetati posti -, ülejäänud kolme teomeesteks.

Koguva hoonestus pärineb põhiliselt aastatest 1880-1930. Koguva vanima hoone leiame küla keskosast - Andruse talu aida, põhjapoolne osa on ehitatud enne Andruse ja Tõnise talu lahknemist, ainsa tööriistana kirvest kasutades on see üles raiutud enne 1702. aastat.

Laasu talu aida üks osa on ehitatud 1776., Tõnise aida vanim osa 1778. aastal. Ilmselt on rahvalikult puulangetamiskunstil alust: palgid on koidest kahjustamata püsinud üle kahe sajandi.

Küla pilti mitmekesistavaist kivihooneist tuleks eelkõige nimetada Sumari (1899), Välja (1905) ja Vanatoa (1910) ehitisi. Kui mujal kasutati magamiseks riideaita, siis Muhumaal olid väga levinud spetsiaalsed "magamislaudad", mis ehitati laudpõrandate ja avarate akendega. Levinumaks saunatüübiks oli nn. sõnnikusaun, mis ühtlasi oli lambalaudaks.

Hea ülevaate Muhu taluarhitektuurist saame Koguva muuseumi keskuseks olevas Tooma talus. Rahvakirjanik J. Smuuli kodutalu endises rehetoas paikneb nüüd memoriaalmuuseumi ekspositsioon. 17. sajandil asutatud Tooma oli üks Koguva "postimeeste" põhitalust.

Koguva vabaõhumuuseum on ainulaadne sellegi poolest, et muuseumiks on elav küla.

Koguva küla kodulehekülg aadressil: http://www.muhumuuseum.ee/