Lisaks laialehelisele salumetsale esineb Kübasaare poolsaarel asuval alal, mille suuruseks on 62 ha hulgaliselt kadastikke ja rannaniite.

Siinne mets on Eestis reliktne kooslusetüüp ning ta on säilinud küllatki ürgilmelisena.

Looduskaitse seisukohalt on ta ka seetõttu oluline ala, kuna siit on uurimise käigus leitud 327 erinevat liiki taimi. Neist 8 on kaitsealused nagu näsiniin, metsõunapuu ja mitmesugused käpalised ning orhideed.