Ehituselt kõige võimsam maalinn Saaremaal on Kärla Lihulinn. Linnus paikneb küladest eemal metsas, liivaluidetel, mida osalt piiravad sood.

Looduslikult on paik väga hästi kaitstud: loodeküljelt voolab läbi väike oja, ida ja kagu pool on 3 - 4 m kõrgused liivaseljakud. Linnuse rajamisel on liivaseljakud omavahel ühendatud, nii tekkis ovaaljas, välisnõlvalt kuni 10 m kõrgune ringvall.

Maalinna välisläbimõõt on loode - kagu suunas 270 m, ristipidi 70 m. Õue pindalalt on Lihulinn Saaremaa suurim - ligi 18 000 m² . Valli sisejalamile kaevatud aukudest on leitud poolpõlenud palgiotsi ja sütt (20 - 60 cm paksune kiht), mis ilmselt pärinevad linnuse puukindlustustest.