Linnulaht asub Saaremaal, Kuressaarest 2 km lääne pool. Kaitse alla võetud veekogu pindalaks koos kaldaaladega on umbes 335 ha ja ta kujutab endast endist merelahte, mis aastasadade jooksul on eraldunud merest ja muutunud täiesti mageveeliseks järveks.

Linnulaht on madalate kallastega, umbes 2,5 km pikkune ja keskmiselt 0,5 km laiune rannikujärv, mille sügavus kõigub 1 m ümber. Järvel esineb rikkalik veetaimestik, mis aitab kaasa veekogu kiires tempos maastumisele. Eriti tihe on kaldaäärne taimestik järve lõunaosas, kus roostikuväljad on kohati läbi kasvanud mitmesuguste põõsastega. Ka esineb järvel ujuvaid roostikusaari, mis on veelindudele sobivateks pesitsuspaikadeks. Linnulahe põhjaosa on sügavam ja rohkem vabaveeline kui lõunaosa.

Linnulaht on tõeline lindude laht - Saaremaa sisukamaid veekogusid ornitoloogiliselt seisukohalt. Juba aastakümneid asub siin Eesti üks suuremaid naerukajaka haudeasundeid, kus neid linde pesitseb mitutuhat paari. Roostikus pesitseb mõni hallhani, mitmeid pardiliike (sinikael - part, luitsnokk - part, tuttvart, punapea - vart jt.), arvukalt vesikanu, kõik meil haudelindudena esinevad pütiliigid, roolinnud jt. Linnulahe kallastel esineb veel terve rida teisi soo - ja niidulindude, eriti kurvitsalisi.