Muhu "Päälda linna" peetakse rahvasuus tunduvalt vanemaks kui Linnuse maalinna Madal ringvall paikneb küla taga põllul (Viiralt 1,5 km Nõmmküla teed kuni Muhu surnuaiani, sealt umbes 1 km kirde poole mööda külla viivat teed).
Väliselt on kohta raske linnuseks pidada: madal, kuni 80 cm kõrgune ja pealt 7 - 8 m laiune ringvall on vaevu eraldatav ümbritsevast maapinnast.
"Linna" läbimõõt põhja - lõuna suunas on 70 m, ristipidi 50 m, valli üldpikkus on 191 m. Vall on ehitatud raudkividest.

Aastakümneid on linnuse sees ja selle ümber haritud põldu, mistõttu suur osa kultuurkihist on ilmselt hävinud.

1983. a. kaevamistel (V. Lõugas) tehti ristlõige vallist. Linnuseõuele ulatunud kaevendis järgnes künnikihile hele liiv. Valli kohal tuli päevavalgele paeplaatidest laotud kuivmüür, mille laius jalamil ulatus 3 meetrini, säilinud kõrgus oli 75 cm.
Valli õuepoolse varingu alt leiti umbes 70 cm laiune nõgine kiht. Siit saadi söestunud tukke, loomaluid ja mõned savinõukillud. Viimased sarnanevad meie ajaarvamise vahetuse paiku kasutusel olnud keraamikaga.