Panga (Mustjala) pank asub Saaremaa põhjarannikul Panga küla lähedal. Panga maksimaalne kõrgus on 21,3 m.

Panga pank on kõrgeim Saaremaa ja Muhu põhjaranniku pankadest. Panga ulatus on umbes 2,5 km ja see asub Panga neeme põhja -, loode - ja lääneküljel. Kõrgeim koht on neeme loodetipust veidi lõuna pool. Mujal jaguneb pank kaheks astanguks, millest teine jääb 13 m kõrgusest merre laskuvast järsakust veidi sisemaa poole.

Saaremaa pangad koosnevad ainult paest ja erinevad seega oma profiililt oluliselt Põhja - Eesti pankrannikust. Panga pank kerkib paljandunud paese "müürina" otse rannalt. Pangal avanevad merglilised, osalt paksukihilised dolomiidid, ülal, teisel astangul rähkjad dolomiidid. Pangal avanevad kihid kuuluvad jaani ja jaagarahu lademesse.

Huvitavaks nähteks on asjaolu, et neeme tipul on aluspõhja kihid kergelt paindunud. Sealt umbes 700 m lõuna suunas moodustavad nad paari meetri kõrguse edela - kirde suunalise kohru.
Ka esinevad siin aluspõhjas edela - kirde suunalised lõhed, mis erinevad meie aluspõhjas esinevatest tavalistest lõhedest.
Neid nähtusi saab osaliselt seletada tugeva loode - kagu suunalise survega, mida mandrijäästik on avaldanud järsult kerkivale kõrgendikule, mille küljed hiljem merelainete poolt on murrutatud järsuks pangaks, kuid ilmselt on siin olulisem osa tektooniliste jõudude tegevusel.

Huvitav on märkida veel asjaolu, et panga kohal esineb paarisaja meetri kaugusel rannast merealune järsak, mis on tormiste ilmadega nähtav rööbiti neeme rannaga kulgeva vahutavate murdlainete joone näol. Veealuse astangu olemasolu tõendab seda, et merepind on rannikul olnud ajuti madalamal kui see on praegu.

Panga kõige kõrgemas kohas asub muistne ohvrikoht, kus vanasti toodud ohvreid merele.