Suuriku pank asub Kihelkonna vallas, Tagamõisa poolsaare kirdenurgal, Undva külast kirdes. Suuriku on Panga järel suuruselt kõrgeim rannajärsak läänesaartel.
Järsaku pikkus 1,6 km, kõrgus 20 m. Aluspõhjalise osa kõrgus peaaegu 8 m. Paljanduvad Jaani lademe Mustjala ja Ninase kihistike kivimid.

Läbilõike kirjeldus ülalt alla:
0,00 - 1,50 pinnakate
1,5 - 2,30 kollakashall jämedetriitne biomorfne lubjakivi, kohati sisaldades brahhiopoodide rikkaid kihte. Kompleks on õhukese - kuni keskmisekihiline.
2,30 - 4,68 kollakashall õhukesekihiline jämedetriitne kuni biomorfne lubjakivi. Fossiilidest rohkesti brahhiopoode, gastropoode, vähemal määral rugoose.
4,68 - 6,15 kollakashall õhukese - kuni keskmisekihiline jämedetriitne, kohati biomorfne lubjakivi, tasemeti massiliselt brahhiopoode.
6,15 - 6,95 hall kuni sinakashall savikas lubjakivi roheka mergli kelmete ja vahekihtidega. Kivim keskmise kuni paksukihiline. Alumises 0,60 m osas tihedalt krinoidide fragmente.
6,95 - 7,03 rohekashall savikas mergel.
7,03 - 7,73 rohekashalli savika mergli ja halli peenedetriidilise lubjaka mergli vaheldumine. Detriit krinoidide fragmentidest.

Piir Jaani lademe Ninase ja Mustjala kihistike vahel 7,03 m tasemel. Panga keskmises kolmandikus on jälgitav horisontaalsete kihtide asendumine ebakorrapärase kujuga biohermidega. Viimased on ehitatud põhiliselt sammalloomadest. Panka läbivad tektoonilised lõhed.