Vesitükimaa laidude maastikukaitseala asub Saare maakonnas, Salme vallas. Kaitseala suurus on 112 ha, millest 15 ha on maa - ala ja 97 ha mereala. Vesitükimaa laiud ja Sõrve sääre lõunatipp võeti kaitse alla 23. veebruaril 1971. a., kui geoloogiliselt, botaaniliselt ja ornitoloogiliselt väärtuslik ala.
Praegu on laidudest eristatavad Siialaid, Lombimaa, Vesitükimaa ja Pitkasääremaa.
Kogu kaitseala maa - ja veeala kuulub mittemajandatavasse sihtkaitsevööndisse. Tegemist on riigimaa ja - vetega.

Kaitseala ülesandeks on Sõrve sääre lõunatipu ja Vesitükimaa laidude geoloogiliste setete, maastiku, taimeliikide ka - koosluste ning linnustiku kaitse ja säilitamine.

Vesitükimaa laiud koosnevad ja nendevahelise merepõhja moodustavad jääsulamisvete kruusakas - veeriselised setted. Geoloogiliste protsesside iseärasusena kasvavad laiud lõuna ja lääne suundades.
Saarte tekke - ja ümberkujundamise protsessid on geoloogilises ajaskaalas väga kiired ja on jälgitavad väheste aastate lõikes. Seetõttu ei lange erinevatel aastatel koostatud kaartidel kokku ei nende asukoht, suurus ega kuju, ning isegi nende olemasolu. Kogu piirkond on geoloogiliselt äärmiselt huvitav ning olnud Geoloogia Instituudi pikaajalise vaatluse objektiks.

Seonduvalt kiirete geoloogiliste protsessidega on väga huvipakkuv ka Vesitükimaa laidude floora ja fauna. Praegu on püsitaimkate vaid Sõrve sääre tipus ning Vesitükimaa laiu keskosas. Botaaniliselt on need alad seni põhjalikumalt läbi uurimata. Ainsa kaitsealuse liigina on märgitud randseaherne esinemist Sõrve sääre tipus.

Kaitseala haudelinnustik sisaldab kokku 15 liiki 4 seltsist. Arvukamad on hõbekajakas, hahk ja merikajakas. Kokku pesitseb Vesitükimaa laidudel kuni 1000 haudepaari linde. Kaitsealustest linnuliikidest väärib eraldi märkimist tõmmukajakas (II kategooria), keda pesitseb laidudel kuni 5 paari. Liik on vähearvukas ja hääbumas kogu Läänemere regioonis. III kategooria kaitsealustest liikidest pesitsevad kaitsealal kühmnokkluik, merisk, liivatüll, punajalg - tilder, kivirullija, randtiir, põldlõoke, linavästrik ja kivitäks. Lisaks on kaitseala laiud ja meri oluliseks toitumispaigaks merikotkale (I kategooria).

Kogu kaitseala maa - ja mereala kuulub mittemajandavasse sihtkaitsevööndisse, kus maastiku ja koosluste areng tagatakse loodusliku protsessina. Põhiline piirang on külastuskeeld lindude pesitsusperioodil 1. aprillist kuni 1. juulini, et tagada nende segamatu pesitsemine.Seotud: Viieristi rannaastang, Vesitükimaa laidude maastikukaitseala,Sõrve poolsaar, Stebeli rannakaitsepatarei, Ohesaare pank, Mõntu sadam, Kaugatuma ja Lõo pank, Jämaja kirik,