Viieristi rannaastang asub 16 km Salmest lõuna poole, Salme - Mäebe maanteest ida pool.

Sõrve keskkõrgustiku idaserv on osa Pandivere ja Palivere staadiumi servamoodustiste üle Lääne - Saaremaa Keskkõrgustiku kulgevast vööndist. Tuumik moreenist ja liustikusulamisvee setetest, mis on abradeeritud ja ümbersetitatud Antsülusjärve ja Litoriinamere poolt. Astangu perve kõrgus 20 - 25 m ü.m.p. Astangu suhteline kõrgus on kuni 18 m, jalami kõrgus 6 - 10 m ü.m.p.
Nõlvakalle ulatub kohati 40 kraadini. Astangu pealispind karjäärist põhja pool on luidestunud.
Setted kruusakarjääris koosnevad valdavalt karbonaatsest veeristikust ja kruusast.
Karjääri põhja suunas kristalliinsete veeriste osa suureneb (kuni 50%).

Astangu kujunemine algas Antsülusjärve ajal 9000 - 8000 a.t. ja kestis kuni Limneamere staadiumini (umb. 4000 a.t.), mil astangu jalam kerkis meretasemest kõrgemale. Liustiku servamoodustiste kaheosalise ehitusega (veeristik - kruusad moreenil) on seotud rohkete allikate esinemine astangu jalamil.

Rannaastang on kaitse all botaanilise kaitsealana alates 1973 aastast.

 


Seotud: Viieristi rannaastang, Vesitükimaa laidude maastikukaitseala, Sõrve poolsaar, Stebeli rannakaitsepatarei, Ohesaare pank, Mõntu sadam, Kaugatuma ja Lõo pank, Jämaja kirik,