Kihelkonna kiriku torni ja Oiu majakana tuntud tulemärgid on vanematel merekaartidel nimetatud Kihelkonna sihi ülemise ja alumise tulemärgina. See kaksiktuli seati sisse 1927. aastal eesmärgiga tagada ohutu laevatee nii Kihelkonna lahte kui Jaagarahu sadamasse. Ka eelnevatel aegadel oli Kihelkonna kirik meresõitjatele heaks maamärgiks, vaatamata sellele, et kõrgeimaks Saaremaa kirikuks kerkis Kihelkonna pühakoda alles 1899. aastal, kui lihtsale kodakirikule ehitati läände kõrge 60-meetrine kirikutorn.

Kihelkonna alumise tulepaagi ehk Oiu majaka ehitamisel 1927. aastal kasutati ära Tallinna sadamast kohale veetud terassõrestikku. See värviti esmalt punaseks ja varustati atsetüleenlaternaga. Oiu tuli oli 15 meetri kõrgusel ja nähtav 13 miili kaugusele. Samal, 1927. aastal paigaldati 35 meetri kõrgusele kirikutorni aknale teine nn ülemine tuli, mille levikuulatus oli juba 17 meetrit.

Praegune Oiu majakas on ehitatud 1955. aastal 18 meetri kõrguseks kaheksatahuliseks sammastorniks. 1994. aastal kustutati tuled mõlemas tuletornis lõplikult ja eemaldati ka seadmed. Kui pärast seda täitsid mõlemad märgid veel päevamärkide ülesannet, siis alates 2009. aastast on need tuletornid navigatsioonimärkide nimistust kustutatud.

 


Seotud:  Sõrve tuletorn, Kiipsaare majakas, Vilsandi tuletorn, Kaavi tuletorn, Laidunina päevamärk, Kihelkonna kirik.