Tiirimetsa kooli II kokkutulekule kogunes hulgaliselt endisi õpilasi, õpetajaid ja koolitöötajaid.

Avasõnad lausus kooli viimane direktor Aime Sepp, kes tegi lühiülevaate ka kooli ajaloost. Süüdati küünlad meie hulgast lahkunud õpetajate ja õpilaste mälestuseks, personaalselt nimetati eraldi veel Hindrek Kannu (koolimaja ehitaja), Vladimir Paiveli (esimene koolijuhataja), Villem Arge (koorijuht ja Küünla seltsi nime ristiisa), Rosalie Salongi (kultuuritöötaja), Toomas Hüüdma (õpetaja) jt nime. Üheskoos lauldi kooli hümni “Tiirimetsa kool, me kaunis kodu”, mille on kirjutanud Vladimir Paivel.

Tiirimetsa uue koolimaja I korruse ehitustööd lõpetati 1936. aasta detsembris ja seal algas õppetöö, kuid II korruse õpetajate toad ja eluruumid said lõplikult valmis alles 1939. aastal. Siin koolis on õppinud näiteks ESTO päevade algataja Robert Kreem, museoloog Johannes Tõrs, aga ka ajakirjanikud Veljo Kuivjõgi ja Sulev Mets. Viimane rõhutas oma sõnavõtus, et just esimesest koolist on mälestused ja jäljed kõige sügavamad ning helgemad.

Oma mälestusi ja muljeid kodukoolist rääkisid kauaaegne direktor Silvi Nuum ja 1986. aasta lõpetajad Agnes Aaslaid ja Kaire Ruttu. Tiirimetsa kool lõpetas oma tegevuse 1988. aasta kevadel ja sügisel avati Salmel uus kool.

Taidlusprogrammis esinesid kohaliku kodukultuuriseltsi Küünal naisansambel, mida juhendab Karin Pulk, Salme kultuurimaja meesansambel Anita Kanguri juhendamisel ja Salme laste võimlemisrühm, mida juhendab Piia Mägi.

Õpilastele jääb rohkem meelde klassiväline tegevus

“Alguses ei olnud meie koolis elektrit ja lapsed tulid isegi Ansekülast jala kooli,” meenutab kauaaegne emakeele õpetaja ja direktor Silvi Nuum,
“siis avati kooli juures internaat ja kõik küttepuud tegid lapsevanemad ise talgute korras. Tööd tehes ja pärast pidutsedes sai veel kõige rohkem aru, et oleme tegelikult kõik üks suur ühine koolipere.”

“Kui nendele üleannetutele paharettidele leida meelepärast tegevust, siis tulevad nad kõik suurepäraselt oma kohustustega toime,” kinnitab staažikas pedagoog Erna Prei, “ja nõnda polegi aega pahandust teha.”

“Huvitav, et lastele jäävad kooliajast kõige rohkem meelde just igasugused klassivälised üritused,” arvavad endised õpetajad Virve Männik ja Eevi Tiitsar, kellel mõlemal pedagoogistaaži 20 aastat ja rohkemgi.

Aastakümnete möödudes meenutatakse veel kord koos käidud matkaradu ja ühiseid ekskursioone, aga vahel on jäänud elu lõpuni mällu mõni episood pingelisest spordipäevast või huvitavast pioneerikoondusest.

Tiirimetsa õpilastele meeldis laulda ja ise pilli mängida. Aksel Kuusi laulmistunnid jätkusid koorilauluga pärast tunde, koolil oli oma orkester, mitu ansamblit jne.
1980. aasta keskel Salme alevik kasvas ja kosus ning õpilased olid hommikul koolibussis nagu silgud pütis, nii et Salmele oli hädasti vaja oma koolimaja.

Meil oli üksmeelne klass

“Meie oleme Tiirimetsa kooli 48. lennust, lõpetasime kooli 1986. aasta kevadel,” räägivad oma mälestusi koolipõlvest Kaire Ruttu, Agnes Aaslaid, Eve Jõgi, Katrin Äär, Kersti Remm ja Heidi Tiitsaar. Klassis oli kaheksa tüdrukut ja kümme poissi ning klassijuhatajaks Anne Oeselg.

“See oligi mu kõige parem klass,” kinnitab Anne.
“Sageli korraldasime klassiõhtuid, ise tegime eeskavasid ja nalja sai oi kui palju,” meenutavad tüdrukud ning nägu läheb nüüdki veel naerule. Muidugi meenuvad ühised reisid ja koolipeod ning küllap on palju sedagi, mida ei taha või ei tohi välja rääkida.

Paljud Tiirimetsa kooli lõpetajatest on jäänud kodusaarele truuks, aga näiteks Agnes Aaslaid leidis endale sobiva töökoha Keskkonnaministeeriumis ja lõpetas töö kõrvalt ka kõrgkooli. Katrin Äär lõpetas Pedagoogikaülikooli ja töötab kohalikus arhiivraamatukogus. Kersti Remm lõpetas EPA ja töötab raamatupidajana ning kasvatab last. Raamatupidamisega tegeleb ka Eve Jõgi, kuid temal on kokku kolm last, neist viimased koguni kaksikud. Kaire Ruttul on üks laps ning ta töötab kodutalus ja linnas, kuid hoopis huvitav amet on Heidi Tiitsaarel, kes pärast Piirivalve kooli lõpetamist töötab Saaremaa Piirivalves allohvitserina. TÕNU ANGER
Meie Maa
18.juuli 2002