Saaremaa esimesed osad kerkisid Balti Jääpaisjärvest umbes 10,5 tuhat aastat tagasi. Kerkimine jätkub ka käesoleval ajal - umbes 2…3 mm aastas. Lääne-Eesti saared on paese aluspõhjaga madalad tasandikud, mille keskmine kõrgus on 15m üle merepinna. Saarte aluspõhja moodustavad mitmed pool kaunite pankadena (Mustjala ehk Panga, Ninase, Pulli, Üügu, Kaugatuma).

Oma pehme merelise kliima ja pinnase mitmekesisuse tõttu on Saaremaa floora liigirohke. Viimast ilmestab fakt, et kõigist Eestimaal leitud taimeliikidest esineb 80% ka Saaremaal. Ühtekokku võib siin leida 1200 erinevat liiki kõrgemaid taimi. Umbes 120 kohalikku taimeliiki on looduskaitse all olevad haruldused.

Kõige tuntum neist on Saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis) - väike haruldane lill, mis kasvab peamiselt allikasoodes. Laialt on levinud orhideed - haruldased ja ilusad lilled. 36st Eestis leitud liigist on 35 leitud Saaremaalt ja ümbritsevatelt saartelt.

Metsa ja võsaga on kaetud üle poole Saaremaa pinnast. Peamiselt on need segametsad, kuid mõnel pool leidub ka laialehiseid metsi, mis on jäänuktaimekooslus ajast, mil Saaremaa kliima oli pehmem.


Puisniidud olid Saaremaal täiesti tavalised veel enne II Maailmasõda, kuid palju selliseid unikaalseid looduskomplekse on nüüdseks tasapisi täis kasvanud ja muutunud tavaliseks metsaks. Sama kehtib ka alvarite kohta. Üks omapärane ja Saaremaale iseloomulik maastikuelement - alvar (loopealne) on hakanud kaduma.
Saaremaa looduskaitse plaanides nähakse ette suurimate ja väärtuslikemate alvarite kaitse alla võtmist.


Saaremaal on esindatud ka suur hulk haruldasi loomaliike - alates putukatest ja lõpetades hüljestega. Väikseimate kaitstavate loomaliikide hulka kuuluvad mustlaik-apollo liblikad ja viinamäe teod.

Saaremaa rannikualad on hüljeste elupaigaks. Hallhülge puhul, kes on siin küllaltki levinud, on tähele pannud kolme püsivat lesilat, mis asuvad Saaremaa lääne- ja lõunapoolsetel laidudel. Hallhüljeste kohalik populatsioon kasvab tasapisi. Kõikjal Saaremaal rannikuvetes on kohandatud ka viigerhülgeid, kuid nende kartlikkuse tõttu pole suudetud nende arvukust kindlaks teha.

Meie saared asuvad otse veelindude Ida-Atlandi rännuteel. See "linnutee" ühendab Kirde - Euroopat Arktikaga ja igal aastal külastavad Saaremaad sajad tuhanded linnud - üks kord kevadel ja teist korda sügisel.

Valgepõsklagle, kühmnokk-luik, laululuik, hahk ja ristpart ning paljud teised linnuliigid kuuluvad looduskaitse alla.

Tervikuna on aga Saaremaa erinevate loomaliikide poolest vaesem kui mandrimaa. Siin ei ole näiteks mutte, naaritsaid ja saarmaid ning ilves ja pruunkaru on siin harvad juhukülalised.

Saaremaa tähtsamad maavarad on dolomiit, lubjakivi, ravimuda, mineraalvesi ning kohaliku tähtsusega kruus - liivad ja keraamilised savid.