1381 - Saare-Lääne piiskopilinnuse esmamainimine kirjalikes allikates;
1424 - Kuressaare aleviku esmamainimine;
1559 - viimane piiskop Johannes Münchhausen müüs Kuressaare koos oma teiste valdustega Taani kuningale Frederik II-le;
1563,
8. mai
- hertsog Magnus andis Kuressaarele, nn. Riia õiguse alusel, linna õigused;
1574 - Frederik II kinnitas 8. 05. 1563 antud linna õigused;
1597 - külas käis Taani kuningas Christian IV;
1612 - rootslaste sõjaretke käigus põles maha osa linnast ja praeguse Tolli tänava alguses paiknenud linna kirik;
1645 - Brömsebro rahulepingu alusel läks kogu Saaremaa Taanilt Rootsile;
1654 -
1670
- raekoja ehitamine;
1663 - ehitati sadamaait ja vaekoda;
1670 - raeametid muudeti palgaliseks
1684 - alustati Piiskopilinnuse moderniseerimist;
1710,
4. märtsil
- põles Vene vägede sõjaretke käigus maha suurem osa linnast;
1710,
15. sept.
- Vene võimule alistus, katkust laastatud, kindlust kaitsnud garnison. Järgnes pikaajaline kriis linna arengus;
1729 - Laurentiuse kiriku ülesehitamine;
1783 - Kuressaare sai kreiskonna linnaks;
1784 -
1797
- Kuressaares resideerunud Liivimaa asekuberner B. von Campenhausen korraldas linna ehitusliku ilme parandamist ja kultuurielu edendamist;
1790 - valmis Apostliku Õigeusu Nikolai kirik;
1804 - külas käis Venemaa keiser Aleksander I;
1834 - Kuressaare kindlus kustutati Venemaa kindlustuste
nimekirjast;
1836 - Kuressaare kindlus müüdi Saaremaa Rüütelkonnale;
1836 - luteriusu, Laurentiuse, kirik sai põhjaliku ümber-
ehituse tulemusel praeguse kuju;
1840 - avati esimene, J.G. Weise mudaravila;
1858 - ehitati Wildenbergi nahavabrik (hävis 1915), alustati
aurulaevaühendust Riia ja Peterburiga;
1861 - linnapargi rajamine kindluse esplanaadi alale;
1865 - asutati Saaremaa Uurimise Selts ja selle muuseum
(praegune Saaremaa Muuseum);
1873 - asutati laevaselts "Osilia", mis pidas oma laevadega ühendust kubermangukeskuse Riia ja mandri raudteesadamatega;
1875 - hakkas ilmuma esimene ajaleht;
1877 - kehtestati uus linnaseadus ja raad asendati linnavolikogu ja- valitsusega;
1883 - "Uue mudasuplusasutuse" rajamine;
1886 - asutati Kuressaare Eesti Selts;
1889 - Kuurhoone avamine;
1891 - avati merekool (tegutses kuni 1945);
1894 - valmis uus sadam Roomassaares. Toimus esimene ülesaareline laulupidu;
1907 - algas telefonivõrgu väljaehitamine;
1912 - kasutusele võeti elektrivalgus;
1917 okt.-
1918 nov.
- Saksa okupatsioon;
1917 - valmis linna Roomassaare sadamaga ühendav raudtee (töötas kuni 1940. a.);
1918,
19. nov.
- esimene iseseisvusaegne linnavolikogu valis esimese eestimeelse ja eestikeelse linnavalitsuse;
1922 - asutati Ehitusinstruktorite Kool (hiljem Tööstuskool, praegune Ametikool);
1928,
29. juuli
- riigivanem Jaan Tõnisson avas Vabadussõjas langenud saarlaste monumendi;
1928 - valmis uus elektrijaam;
1929 - seati sisse laevaühendus Helsingiga, linnaga liideti Põllu alev;
1935 - KES-i teater reorganiseeriti poolkutseliseks Kuressaare Teatriks;
1938,
12. jaan.
- volikogu kinnitas Kuressaare linna vapi ja lipu;
1939,
august
- President Konstantin Pätsi ametlik külaskäik;
1940 - valmis uus haiglahoone (arh. Edgar Kuusik);
1940,
juuni
- kehtestati Nõukogude okupatsioonivõim;
1941 aug.-
september
- Nõukogude organid mõrvasid kindluse hoovis ligi 90 süütut inimest;
1941,sep.-
1944, okt.
- Saksa sõjaväe võimu all;
1946 - algas regulaarne lennuühendus Tallinnaga;
1952,
15. mai
- linn nimetati ümber Kingissepaks; Siioni kirik
1967 - valmis uus kultuurimaja (praegune
Kultuurikeskus);
1968 - algas vanalinna ja linnus-kindluse plaanipärane
restaureerimine;
1978 - avati II Keskkool, praegune Kuressaare
Gümnaasium;
1979 - asutati sanatoorium "Kuressaare";
1988,
24. dets.
- Saaremaa Rahvarinde otsusel heisati linnuse
torni rahvuslipp;
1988,
23. juuni
- ametlik linna nimetamine taas Kuressaareks;
1990,
1. okt.
- esimese linnana Eestis taastati Kuressaare
omavalitsuslik staatus;
1993 - valmis Siioni kirik - esimene Eestis pärast II Maailmasõda ehitatud pühakoda;
1997 - koostati ja kinnitati Kuressaare Agenda-21;
1999 - avati Kuressaare Linnateater
1999 - taastati Kuressaare jahisadam ja supelrand
2002 - Kuressaare kesklinnas valmis uus Saaremaa Keskraamatukogu hoone