Pindala 2922 km² ( 6,5% Eesti pindalast)
Haritav maa 570 km²
Suuremad saared Pindala
(km²)
elanikke
(% maakonnast)
Saaremaa 2673 km² 94,1%
Muhu 201 km² 5,5%
Ruhnu 11,4 km² 0,2%
Abruka 8,8 km² 0,1%
Vilsandi 8,8 km² 0,1%

Administratiivne keskus

Kuressaare 13 382 elanikku (seisuga 1. jaanuar 2017)
Administratiivne jaotus 1 vald ja 1 linn
Rahvaarv

31 813 (seisuga 01.02.2018)

Rahvastiku tihedus 11,9 inimest / km²
Rahvuslik koosseis 98% eestlasi, 1,2% venelasi, 0,24% soomlasi,
0,22% ukrainlasi, 0,34% teisi rahvusi
Peamised usutunnistused luterlus, õigeusk ja baptism
Kliima pehme, mereline
Keskmine õhutemperatuur suvel +19°C
talvel -1°C
Aastane sademete hulk 509 mm


Rannajoone kogupikkus: 1414 km.
Kõrgeim tipp: Raunamägi 54,2 m.