Matkailutalouden on pyrittävä heikentämään läänin sosioekonomisia kehityshaasteita (elintason kohottaminen, työllisyyden lisääminen, palveluiden kehittäminen) matalan kuormituksen ja taloudellisen toiminnan (maatalous, kalastus, metsätalous) tilanteessa.

Järjestelmäpohjainen, hyvin kehittynyt ja hallittu valinta- ja terveysmatkailu ja virkistystoiminta tulee olemaan yksi Saarenmaan johtavista sektoreista. Valintamatkailu viittaa matkailualan sektoriin, joka perustuu luonnon ystävälliseen ja kestävään kehitykseen.

Matkailu alkoi kehittyä nopeammin alueella 1990-luvun alussa. Useat matkailualan yritykset ovat tulleet lähes tyhjäksi. Tähän mennessä läänin matkailuyritysten kilpailu on melko tiukka, ja 10 yritystä toimii.

Eräitä matkailualueita (mainonnan kehittäminen, messujen järjestäminen ja osallistuminen) koordinoi yhteisöperusteinen matkailu- ja vapaa-ajan yhteisö.


1998 a. Kesällä Saarenmaan paikallisviranomaisten yhdistys alkoi selvittää läänin matkailun lisääntymistä.

Saaren läänin vierailijoiden saapumisen analysointi Kuivastun sataman ja pienten satamien kautta voidaan ottaa huomioon vuonna 1997. Matkailijoiden määrä - kävijöiden määrä on 155 - 160 000 henkilöä.
Vuonna 1997 Saarenmaan matkailutoimistot palvelivat 31 prosenttia enemmän turistia kuin vuonna 1996, ja suurin kasvu oli ulkomaisten matkailijoiden kustannuksella. Kun vuonna 1996 kävi 7 570 ulkomaista matkailua, sitten vuonna 1997, tämä luku oli 13 498, ts. lähes kaksi kertaa niin paljon.

Saarenmaan tärkeimmät virkistysmahdollisuudet ovat monipuolisin kysyntä (sekä Virossa että koko Itämeren alueella) sekä lukuisia historiallisia ja kulttuurisia muistomerkkejä.

Kausivaihteluista huolimatta matkailu on nousemassa yhtenä Saarenmaan tärkeimmistä talouden aloista. Tällä hetkellä matkailuun liittyvän ongelman ongelma on pitkäaikaisten matalakorkoisten lainojen saaminen sekä erinomaiset maankäyttöongelmat.

Matkailun kehityksen vaarat saattavat johtaa siihen, että matkailijoiden määrä on liian nopea, koska palvelu saattaa olla riittämätön. Samaan aikaan tapahtuu ylikuormitusta, jolla voi olla peruuttamattomia seurauksia. Toinen uhka on paikallisen kulttuurin asteittainen katoaminen (kansallisten perinteiden hylkääminen) ja luonnonvaraisten eläinten (karjan metsien hävittäminen) asteittainen katoaminen.

Matkailu tarjoaa kesällä yli 1500 henkilöä työskentelemään. Jotta matkailun edut hyödyttäisivät koko maakuntaa, on tärkeää, että tulot jäävät läänille ja sijoittavat paikallisesti.

Saarenmaalla on suuria mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen, mutta resursseja on rajoitettu. Näitä niukkoja resursseja on kuitenkin käytettävä tehokkaasti, jotta matkailu voi tulla menestyvä alue.

Matkailukauden laajentamiseksi on tärkeää edistää terveysmatkailua ja konferenssimatkailua.