Saarenmaan maakuntavaltuusto ja hallitus vuosina 1917-1940

Demokraattisesti valittuja paikallisviranomaisia ​​- maakuntaneuvostoja ja hallituksia - muodostettiin Virossa väliaikaisen Venäjän hallituksen aikaan kesäkuussa ja heinäkuussa 1917. Saarenmaan väliaikainen maakuntaneuvosto (1927 asti virallisesti Neuvostoliitto) valittiin 3. elokuuta 1917 , Jonka puheenjohtajana Kirill Kaasik perusti toimistot 15.6. Alkaen Kuressaaren Viron seurakunnan rakentamisessa. Venäläisen ajan paikallisviranomaisten toiminta lakkautettiin Saksan sota-asioiden vuoksi lokakuussa 1917.

18. marraskuuta 1918 lääninhallituksen valtuuskunta otti maakunnan hallinnon miehitysvoimasta. Viron itsenäisyyden aikaan, lääninhallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 20. marraskuuta, kun Timotheus Grünthal valittiin lääninhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Tästä lähtien aloitti läänin paikallisviranomaisten todellinen rakennus. Lääninhallitus löysi huoneet poliisihallinnon entisessä rakennuksessa Kubermangu-kadulla (1920 entisen Knightshoodin rakennuksessa Lossi Str. 1: ssä); koulut, hyvinvointikeskukset, sairaala ja muut kuntayhtymät olivat imeytyneet, hallituksen osastot olivat mukana. Saarenmaan tilannetta tehostettiin maata, työttömyyttä, ruoan niukkuutta, mobilisaatiota ja elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden vaatimuksia koskevien kysymysten ratkaisemiseksi. Tämä johti talonpoikaiskansalle helmikuussa 1919.

Viron kaksitasoinen paikallinen poliittinen viranomainen oli olemassa vuoteen 1934 saakka. Aikana valittiin lääninhallituksen viisi ehdot. Saarenmaan vaikutusvaltaisimmat poliittiset voimat olivat Viron sosialistinen työväenpuolue ja oikeistopuolue, joka hallitsi sekä maakuntaneuvostoa että hallitusta. Neuvoston työ oli huomattavasti aktiivisempaa 1920-luvun alkupuoliskolla, jolloin keskimäärin viisi kokousta pidettiin vuosittain. Myöhemmin he keräsivät vain kaksi kertaa vuodessa - kevätkokouksessa he hyväksyivät talousarvion, ja syksyllä kokousta he vahvistivat edellisen vuoden talousraportin.

Lääninhallituksen asema vakiintui aluksi kolmanteen maakuntahallituksen kauteen (1923 - 1927). Ensimmäisen lääninhallituksen (1917 - 1921) aikana perustettiin kolme hallitusta ja toisen neuvoston (1921 - 1923) aikana neljä hallitusta oli muodostettu, mutta myöhemmin he pysyivät vallassa vaaleista toiseen. Tänä aikana lääninhallituksen ylivoimainen puheenjohtaja oli sosialisti Mihkel Neps (1890 - 1937), joka toimi toimistossa 1923-1935.

Vuonna 1934 aloitettiin paikallishallinnon pitkän aikavälin uudistus. Huhtikuun 1 päivästä lähtien maakäräjät selvitettiin ja heidän oikeutensa, tehtävänsä ja omaisuutensa välitettiin viimeisen neuvoston muodostaman lääninhallitukselle. 19.4.1938 Valtioneuvosto hyväksyi uuden maakuntalain, joka muodosti yhden tason paikallishallinnon. Lääninhallitus muutettiin lähinnä läänin valtion laitokseksi.

Kunnallisjohtajista koostuva 11-jäseninen maakuntaneuvosto säilyi, mutta se toimi lääninhallituksen johdolla, jonka presidentti oli nimittänyt kuusi vuotta. Hendrik Otstavel, joka oli pitänyt lääninhallituksen asemaa vuodesta 1935, käytti virkaa.

Neuvostoliitto päättyi maakäräjien ja hallitusten toimintaan. Heinäkuun 25. päivänä 1940 kunnat, kaupungit ja maakuntaneuvostot hylättiin. Tammikuusta 1941 lähtien myös lääninhallituksen nimi katoaa, ja se korvasi johtokunta.

ENDEL PÜÜA "Saaremaa-museon vuosikirja"