Päättäessään Maasilinna-linnoituksen kohtalosta muodostettiin asiantuntijaryhmä, joka muutaman viikon kuluttua arvioi, kuinka ja kuinka paljon laittaa linnoitettuun linnaan.

Heritage-valiokunnan pääjohtaja General Anneli Randla, joka vieraili asiantuntijana torstaina, sanoi, että katto on asetettava linnoitukselle tavalla tai toisella. Randlan mukaan ehdotettiin erilaisia ​​vaihtoehtoja, ja päätös tehdään muutamassa viikossa. Todennäköisesti koko linnoitus on katon alla, mutta kaikki riippuu hankkeen rahoituksesta.

Maasilinnan linnoituksen aikana ensimmäistä kerrosta ja porttia on pitkälti kaivattu, osittain linnan toinen ja kolmas kerros. Tämä on paljon enemmän kuin sitä ajateltiin linnoituksen alussa.

Maasilinnan linnoituksen kunnostaminen aloitettiin kuntien rahoille viime vuoden lopulla.

Anneli Randlan mukaan Maasilinnan linnoitus on yksi Saarenmaan tärkeimmistä restaurointikohteista Heritage Conservation Inspectorate: lle.

Toukokuussa 1345 maajärjes- telmä perusti arvovaltaisen Burchard von Dreilebenin järjestyksen Jüriöö ülestõuksen asukkaiden tuhoaman Pöide-järjestyslinnan korvaamiseksi. Myöhemmin laajeni Goswin von Herike, Dreilebenin jälkeläistä. Maasilinnan linna puhalsi vuonna 1576.

MM / BNS
Meie Maa
4. toukokuuta 2002