... joka sijaitsee Kuressaaresta 2 km länteen. Linnulahdesta noin kilometrisen maapalstan kanssa on eritellyn rantajärven pinta-ala neliökilometrin suuruinen ja sen suurin syvyys on 2,1 m. Merestä se erkani 1000-1500 vuotta sitten. Järvi koostuu idänpuolelta Suurlahdesta (5,9 km²) ja lännenpuoleisesta Mullutun lahdesta (8,5km²), keskenään yhdistää niitä Kurkuksi nimitetty järvenkaula.

Mullutun lahteen laskevat Kaarmisen ja Kärlan joet, edelleen mereen ne menevät Nasvan joen kautta. Meriveden noustessa virtaa Nasvan joki kuitenkin takaperin ja kuljettaa merivettä järveen.


Mullutu - Suurlahti on luonnonsuojelun alla oleva, matalaranta kasvien - mutapohjainen, suolavetinen järvi. Kuressaaren kylpylä saa sieltä materiaalin mutakylpyihinsä. Kalat ovat pääasiallisesti ahven, särki ja hauki.