Kaarman kirkko Samanlailla kuin Valjalan kirkko rakennettiin Kaarman kirkko muinaisen linnoituksen läheisyyteen. Se on pyhitetty Peetrukselle ja Paulukselle. Kaarman kirkko on vähän myöhäisempi Valjalaa - todennäköisesti se rakennettiin saarelaisten kapinan 1261 jälkeen.

Kaarman kirkko koostuu isosta huoneesta, vähän pienemmästä kuorohuoneesta ja yksikerroksisesta sakastista pohjoispuolella. Siitä puuttui alunperin torni, joka rakennettiin vasta 15 vuosisadan alkupuolella ja oli ensimmäinen kirkon torni saarella.

Kirkko on rakennettu epäedulliseen kohtaan ja jo salia rakennettaessa tapahtui todennäköisesti onnettomuus. Perustus ei kestänyt rakenteen painoa vaan katto romahti sisään. Vasta 15 vuosisadan alkupuolella sai kirkko nykyisen valvikattonsa.

Suuri kokoussali jaettiin silloin kahteen osaan. Edellämainittujen muutosten lisäksi Kaarman kirkko on vielä läpikäynyt yhden muutoksen: sakastin kohdalle rakennettiin uunilla varustettu huone.

Ulkonäkö Alkujaan 13 vuosisadan kirkosta on jäljellä maalaukset kuorohuoneen pohjoisella seinällä, jossa on vielä kauniille kaari - ikkunalle maalattu kohtaus pyhästä Kristoferista. Jättiläisestä, joka kantoi Kristuksen joen yli, on säilynyt ainoastaan jalat, samoin voi nähdä eremiitin.

Saarenmaan kirkoista on Kaarmalla kaikkein parhaiten säilyneet arvokkaat taideteokset. Siellä on keskiaikainen ristimäkivi (13 vuosisadalta) ja Siimon Kyyreniläisen puumuotokuva (15 vuosisadan keskivaiheilta).

Kirkon koristeeksi v. 1547 maalatusta alttaritaulusta on nykyään jäljellä vain vähän rippeitä. Huomionarvoinen on myös v. 1645 peräisin oleva saarnastuoli. Nykyään neogooti vormides alttariseinällä on Otto von Moellerin maalaus "Kristus ristillä". Aikanaan sitä kaunisti vanhalta alttarilta kotoisinolevat apostolien muotokuvat.

Sisäkuva Ulkonäkö - valtaosa Kaarman kirkon muodosta on varhaisgoottilaista. Sakastin kaari - ikkunat ja ovien kaaret ovat kuitenkin roomalaistyyppiset. Ilmeisesti on sakasti rakennettu perustuksen merkitsemisen jälkeen. Niin saatettiin suhteellisen helposti saada ainakin yksi tulenkestävä kivihuone.

Seuraavaksi valmistunut kooriosa teräväkaariset ikkunat edustavat goottilaista tyyliä. Samalla ajalla on pystytetty myös pikihoone seinät. Rakennusjäljet näyttävät, että sakastin toinen kerros on myöhempi. Esimerkkinä siihen on ollut Karjan kirkko: molemmissa on samankaltaiset takat.

Oletettavasti pidettiin silmällä mahdollisuutta majoittaa Gotlannista saapuvia pyhiinvaeltajia. Kaarman kirkon sakastin toisen kerroksen käyttäminen riippumatta kirkon toimituksista, rakennettiin sille oma sisäänkäynti puurappujen kanssa, jotka on jälleenrakennettu viimeisien vuosien jälleenrakennustöiden yhteydessä.
Koska torni puuttui alkuvaiheessa, oli kirkon vierellä kellotapuli.

Figures on the pillar Sisäkuva - Alunperin vuonna 1260 rakennetusta kirkosta on oma ilme säilynyt ainoastaan kooriruum. Omaperäistä on siinä valvimuoto, joka on samantapainen kuin Valjalan kirkossa. Voidaan olettaa, että Valjalassa työskennelleet mestarit tulivat myöhemmin rakentamaan Kaarman kirkon valvia.

Suursali on saanut oman ilmeensä 15 vuosisadan alkupuolella, jolloin se jaettiin kaksiosaiseksi. Niin solakat kahdeksankulmaiset pilarit, kuin myös tyypilliset võõndkaaret näyttävät, että paikalla ovat olleet Tallinnan mestarit.

Vanha alttari - v. 1547 Kaarman kirkolle lahjoitettu alttari on nähtävästi kokoonpantu useammasta alttarinosasta. Keskimmäinen reliefi "Maarian kruunaaminen" 15. vuosisadan loppupuolelta on nykyään Saarenmaan museossa. Siellä säilytetään myös alttarin siivein koristellut 12 apostolin kuvat ja yläreunasta tulevat Viimeisen Tuomiopäivän - teemallinen muotokuva ryhmä. Ne on valmistanut joskus v. 1525 paikkeilla joku C. Bergin joukkoon kuulunut mestari.

Saarnastuoli Saarnastuoli - Viron kirkoissa on paljon koristeellisesti nikkaroituja barkokkialttareita ja saarnastuoleja, ainoastaan Saarenmaalla niitä on vähän. Siksi on v. 1645 kotoisin oleva Kaarman saarnastuoli, jolla on myös saarnastuolin muotoilu, poikkeuksellinen. Yleisesti kaunistavat sen alustaa yksittäiset muotokuvat, siinä on myös relieffejä kohtauksista Kristuksen elämässä (ristiäiset, Kristus Getsemaanin puistossa, ristiinnaulitseminen, ylesnouseminen, Pyhän Hengen väljavalaminen)

Mestari on ottanut esikuvaksi Lyybeckin tuomiokirkon lähes 70 vuotta vanhan saarnastuolin. Niin tulevat ymmärrettäviksi relieffien omalaatuiset myöhemmän renesanssin tyyliset muodot. Lyybeckin alabasterisaarnastuolia matkivaksi on Kaarman kuvataulut maalattu valkeiksi.

Saarnastuolin juuressa on puuskulptuuri, joka nähtävästi esittää Siimon Kyreeniläistä, joka auttoi Kristusta ristin kantamisessa. Patsas on todennäköisesti vuoden 1450 paikkeilta, nykyinen väritys on vasta vuodelta 1778.

Kirkon kotisivu on osoitteessa:http://www.eelk.ee/kaarma/