Oletettavasti 14. Vuosisadan alkupuolella rekostruoitiin alkukappeli suureksi pitäjän kirkoksi. Niin idässä kuin lännessä lisättiin kappeliin yksi holvi - niin syntyi Põiden kirkon jotenkin vähän jaoteltu pohjapiirros. Samalla korotettiin kappelin muuria. Töissä olivat Muhun ja Karjan kirkon mestarit. Sitä osoittaa runsaasti koristellun eteläsivun pääsisäänkäynnin muoto, samoin myös yksityiskohdat kirkon sisällä.

Myöhemmin, todennäköisesti myöhäisemmällä keskiajalla on länsiholvin kohdalle rakennettu massiivinen torni. Kirkko paloi salamaniskusta v. 1940. Aikaisemmin on kattoa korjattu, mutta kirkon pohjoisosa odottaa vieläkin korjauksia.

 Kooriruumi vitraazhaken Tulipalossa hävisi myös alkuperäinen sisustus. Siitä on säilynyt keskimmäiset hautakirjoitukset ja hautakivet, joiden joukossa mielenkiintoisimmat ovat vanhanaikaiset relieffein koristellut kivet.

Ulkonäkö lounaasta - Põiden kirkon arkitehtuusissa dominoi massiivinen länsitorni, joka nousee monumentaalisena ilman v. 1940 hävinnyttä tornikupoliakin. Nykyinen tilapäinen matala katto, samoin kuin suurhuoneen kattokin, rakennettiin äskettäin 1958-1961.

Pohjoinen portti - Kappelissa oli pitkille sivuille rakennetut kaarimaiset portit, joiden jälki näkyy pohjoiskyljellä. Kirkkoa entisöidessä rakennettiin uusi kiviportti. Kapiteelia koristava ruusumotiivi on yksi kauneimmista goottisista kivitöistä Virossa; sen esikuvat ulottuvat Ranskaan.