Kihelkonna oli keskiajan alussa yksi Saarenmaan oleellisempia keskuksia. Siellä oli luultavasti satama ja samalla sieltä kulki maantie, joka yhdisti Saarenmaan länsiosan Manner - Viroon. Kirkon etabloitumiseen osallistuivat sekä Saaren läänin piispa että ritarikunta.

13 vuosisadan keskipaikkeilla rakentamaan aloitetulle kirkolle oli tarkoitus pystyttää samanlevyinen linnoitusmainen länsitorni, kun kuitenkin rakennustyöt nähtävästi katkaistiin jo alkamisvaiheessa vuosien 1260 - 1261 kapinan aikana. Myöhemmin luovutti piispa kirkon rakentamisen ritarikunnalle.

Rakennustöitä jatkettaessa jäi torni rakentamatta. Sen rakentaminen saatiin loppuun suunnilleen samanaikaisesti Kaarman kirkon kanssa, todennäköisesti vuonna 1270. Kirkko oli sovellettu turvaksi, pakopaikkana oli holvien päällä oleva huone, johon pääsi länsiholvin pohjoisen puoleisessa muurissa olevan rapun kautta.

Kirkon keskiaikaisesta sisustuksesta ei ole säilynyt mitään. Siellä on joitakin uudenaikaisia taideteoksia. Altariseinä (1591) samoin kuin saarnastuoli (1604) kuuluvat omassa luokassaan Viron vanhempien joukkoon.

Merkillepantava on myös Pernon urkumestari J. A. Steinin rakentamat urut (1805), jotka uusi ja täydensi v. 1890 Latvian urkumestari F.Weissenborn. 1638 rakennettiin lähelle kirkkoa kivinen kellotorni.

Ulkonäkö - Kirkon ulkopuolista profiilia dominoivat lakoniset muodot. Vielä keskiajalla on eteläkyljelle lisätty eteinen, joka peittää omaperäisesti muotoillun kolmikaarellisen sivuportaalin. Vuosina 1897 - 1899 lisättiin korkea länsitorni, joka on samalla majakka. Reliefi tornin fasaadissa esittää kirkon suojelupyhimys, pääenkeli Miikaelin taistelua lohikäärmeen kanssa.

Kellotorni on erittäin vanha. Jo varhaiskristillisyyteen ulottuva traditio on erillään seisovan kellotornin rakentaminen. Arkistojen mukaan levisi se tapa Viroon massiivisesti 17 ja 18 vuosisadalla. Vielä vuonna 1940 oli Saarenmaalla kaksi sellaista kellotornia. Kärlan kellotornin purkamisen jälkeen on ainoana jäljelle jäänyt Kihelkonnan vuonna 1638 rakennettu kellotorni.

Alttariseinä - Reformin jälkeen jäi meillä domineeraavaksi puhdas alttariseinä. Vanhin näistä on Virossa Kihelkonnan alttariseinä vuodelta 1591. Sen renesanssityylinen keskitaulu "Pyhä ehtoollinen" - teema, jota näkee myöhemmillä alttareilla koko 17 vuosisadan ajalla, on anonyymin mestarin maalaama.
Ajanjaksolle ominaisesti on alttarin sivutauluihin maalattu etupäässä moralisoivia latinan ja saksankielisiä tekstejä