Jämajan kirkko (Sõrven niemen länsipuolella, Kaugatuma - Sääre maantie 21 km -1.) sai nykyisen profiilinsa vuonna 1864 perusteellisen uudelleenrakentamisen yhteydessä.

Kuten Kärlassa oli siinäkin kirkko jo keskiajalla. Jämajan kirkon puisen saarnastuolin mestarillisesti nikkaroidut yksityiskohdat viittaavat kuten Kärlan suuri hautakirjoituskin Viron jatkuville taideyhteyksille Lyybeckin kanssa 17 vuosisadan alussa.

Pilareiden ja medaljonkien ja toisten puutöitten hienosti leikatut renesanssikuviot ovat ilmiselvästi Tönnies Evers nuoremman mestarikunnan käsialaa.

Nykyisessä muodossaan saarnastuolin kolmea kylkeä koristaa puusta veistetyt taulut. Runsaasti koristelluista tauluista kaksi esittää spiraalisesta muodosta esiinkasvavia, stiliseerattuja ihmiskasvoja. Kolmannessa on stiliseerattuja hedelmiä ja metsäneläimiä.

Sten Karling päivää saarnastuolin vuodelle 1612, olettaen, että se yksityiskohta kuului alunperin Kuressaaren Laurentsiuksen kirkon puhujankorokkeelle.

Vuonna 1710 täydesti maahanpalaneesta kaupungin kirkosta säästynyt saarnastuoli käytettiin Jämajan kirkossa, jonka aikaisempi dolomiittinen puhujankoroke oli silloin jo rapistunut.
Viimeksimainitusta on säilynyt ja on käytössä relieffi - ornamentein koristeltu pyöreä jalka ja aatelisvaakunoita kuvaavat kivestä veistetyt reliefit.

Dolomiittisaarnastuolin tuet, 16. Vuosisadalla veistetyt levyt on myöhemmin muurattu kirkon pohjoisseinälle. Runsaasti ornamenteillä ympäröidyssä vaakunakilvessä näemme kaksi puolikuuta ja kohotetut miekkaa pitelevät kädet.

Kirkon eteisen seinälle muurattu, dolomiitista tehty hautakirjoitus on kotoisin vuodelta 1675. Samanaikaisen Valjalan hautakirjoituksen kompositio yhdistää Alankomaiden renesanssiajan ornamentin traditionaaliset linjat barokin runsasmuotoisuuden kanssa. Keskimmäinen, Golgata - kohtauksen kuvaus on pylväsraameilla ympäröity.

Kirkon pohjoisseinälle on 16 vuosisadalla  muurattu dolomiittirelieffi. Pehmeiden figuurien jokseenkin heikkotasoisen työstämisen johdosta on oletettu, että työ on tehty 19 vuosisadalla, 16 vuosisadan esimerkkien mukaan.