Koigin räme Koigin suon yhteispinta - ala on 3980 ha ja se on suurin omalaatuinen suo koko Länsi - Viron saaristossa. Suossa on monipuolinen ja mielenkiintoinen kasvisto, jossa monet luonnon harvinaisuudet ovat löytäneet oman elinkohtansa. Suomassiivin ruohoisessa osassa on määritetty 35 kasvilajia. Viidesosan muodostavat suometsät ja suurimman osan kattaa turve, jonka paksuus on 3-4,5 m.

Turvesuo - osassa sijaitsee neljä entistä järveä: Koigi 178 ha, Pikk 23 ha, Ümar 10 ha ja Naistenjärvi. Viimeksimainittu on syntynyt tarun mukaan naisten kyyneleistä, heidän joukossaan Suuren Tõllun (Viron mytologian jättiläishahmo) vaimo Piret. Koigi järvi on vanhan tarinan mukaan syntynyt kohdalle, jossa Karedan ja Koigin kartanoherrat riitelivät ja järven pohjassa on koko kartano.

Koigin rämeen luonto on suhteellisen koskematon ja tärkeä makeanveden säiliö ja pohjavedentuottaja koko Itä - Saarenmaalle. Siinä esiintyvät rajoitetulla alueella kaikki suokasvit, jotka tekevät sen alueen äärimmäisen arvokkaaksi tutkimuskohteeksi Länsi - Virossa. Siksi on rakennettu polku, joka auttaa keksimään ja löytämään sitä, mikä on näkemisen arvoista, ainutlaatuista ja luonnonturistille kiinnostavaa Polku on rakennettu metallilevyistä ja sen varrella on kolme 4:n, 7:n ja 10:n m korkuista näkötornia.

Mainittu alue on tärkeä myös lintujen suojelualueena. Se on suurten kurkien läpikulku - ja pesimisalue. Kurkien lisäksi siellä pesivät kyhmyjoutsen, suohaukka, silkkiuikku, lapasorsa, nokikana, punapäinen sotka, ruokokerttunen, liro, suurkuovi jne.