Vanhimmat kirjalliset tiedot Kõljalan kartanosta periintyvät vuodelta 1509. Vanhin säilynyt osa rakennuksista on päärakennuksen kellari, joka on 17 vuosisadalta.

Silloin kuului Kõljala Saarenmaan Ritarikunnan päämiehelle O. v. Pollille, jonka elämäntapa monessa suhteessa erosi tavallisista ihmisistä.
Silloinen päärakennus oli todennäköisesti yksikerroksinen dolomiittirakennelma. Tiedetään, että huoneita valaisi kymmenen messinkistä kattokruunua, ikkunoiden eteen oli ripustettu kultapalmikoin koristellut kartiinit ja seiniä koristi kaksitoista suurta flaamilaista mattoa.

Vuonna 1677 Kõljalan omistanut J. von Osten - Sackenin puolelta sijoitti kartanon eteen Karle XI:sta saadut kaksi suurta messinkistä tykkiä, jotka olivat siellä viellä 20. Vuosisadan alussa.

Uusi suurempi rakennusperioodi oli kartanolla vuosina 1860 - 1870. Niinpä voi vuoden 1784 kartanoiden kartalla nähdä enemmän tai vähemmän nykyistä ulkomuotoa vastaavan aika tavallisen nelilapekaton ja yksikerroksisen, kolmekorsteenisen kartanorakennuksen.

19. vuosisadan puolessa välissä kartanon omisti F. W. von Buxhoewden, joka vuorostaan uusi herraskartanoa. Rakennukseen lisättiin klassillisen rakennustyylin mukaisesti portti neljällä joonilaisella pilarilla.

Huomionarvoiset ovat kartanon huoneet, joista löytyi mm 400 teosta käsittävä, pääasiallisesti 17. - 18. Vuosisadalta peräisin oleva klassikoista koottu kirjasto. Erittäin selvästi ilmituo kiinnostuksen klassiseen tyyliin myös kartanoa ympäröivän puiston muotoilu. Herraskartanon taustalla ovat havupuut ja ympäri yhteisön eteläpuolta on ollut kolme kaarevaa porttia, joista vain yksi, kartanon pääsisäänkäyntiä korostava, on säilynyt näille päiville