Kärlan kirkko rakennettiin luultavasti 14 vuosisadan alussa, vuonna 1556 kärsi se pahoin tulipalossa. Vuosina 1842 - 1843 tehdyssä perusteellisessa remontissa sai rakennus klassisen ulkonäön.

Kärlan kirkossa on yksi Viron kauneimpia renesanssiajan puuveistoksia - Otto von Buxenhoevdenin hautakirjoitus vuodelta 1591. Sen tekijänä pidetään 16 vuosisadan lopulla 17 vuosisadan alulla aluksi Lyybeckissä johtavana kuvanveistäjänä ollutta Tõnnies Evers nuorempaa, kenen tyyliin oli vahvasti vaikuttanut Alankomaiden myöhäisrenesanssi.

Hautakirjoituksen arkitehtoorisessa asetelmassa on keskeisellä kohdalla Golgata - kohtausta kuvaava reliefi, jonka hienostuneella ja aistikkaalla tyylillä leikatut sulavat kuviot jäljittelevät tarkoituksellisesti kauneusihannetta. Solakoita pylväitä koristaa antiikin jumalten päät.

Vuosina 1878 - 1907 oli Kärlan kirkkoherrana suosittu rahvaanomainen Johannes Kerg (1849 - 1926).