Linnulaht sijaitsee Saarenmaalla Kuressaaresta 2 km länteen. Suojelualueeksi otetun vesistön pinta-ala yhdessä ranta - alueen kanssa, on noin 335 ha ja sen muodostaa entinen merenlahti, joka vuosien varrella on täysin muuttunut makeavetiseksi järveksi.

Linnulaht on mataline rantoineen, noin 2,5 km pitkä ja keskimäärin 0,5 km leveä rannikon järvi, jonka syvyys on noin 1 m. Järvessä esiintyy rehevää vesikasvistoa, joka jouduttaa järven maantumista nopeassa tempossa. Erikoisen tiheätä on rannan viereinen kasvillisuus järven eteläosassa, jossa kaislistossa kohdittain kasvaa erilaisia pensaita. Järvellä esiintyy myös uivia kaislikkosaaria, jotka sopivat vesilinnuille pesimispaikoiksi. Linnulahen pohjoisosa on syvempi ja puhdasvetisempi kuin eteläosa.

Linnulaht on todellinen lintujen lahti - Saarenmaan sisukkaampi vesistö ornitologisesta näkökulmasta. Jopa vuosikymmeneitä on siinä yksi Viron suurempia naurulokkien pesimiskohtia, missä nämä linnut pesivät tuhansittain. Rannoilla pesivät jotkut hanhet, lukuisia sorsalajeja (sinisorsa, lapasorsa, punpäinen sotka jne), lukuisia nokikanoja, kaikki meillä pesivät ruokokerttuset. Lintulahden rannoilla on vielä koko joukko suo - ja niittylintuja, erikoisesti kahlaajia.