Saarenmaan suuntaan ajettaessa johtaa tienviitta vähän ennen Väinän maasillan alkua kaakon suunnassa, Muhun Linnusen maalinnan kohdalle. Tien suunnasta lähestyessä ei alkuun pistä silmään 19. Vuosisadan lopulla purkutöiden kanssa tehdyt vauriot; saaria yhdistävän maasillan rakentamiseen on siitä viety "400 kuutiosyliä kiveä".

Maalinna on rakennettu tasaiselle maalle. Sorasta, mullasta ja suuremmista kivistä kootut vallit ovat säilyneet alkuperäisessä korkeudessaan (melkein 8 m) linnoituksen luoteisnurkassa. Perusmuodoltaan ovaalisen maalinnan läpimitta on pohjoinen-etelä suunnassa 110 m, itä-länsi suunnassa 100 m. Linnan pihan länsiosassa on kaivon kohta.

Maalinnasta kirjoittaessaan on Henrik omassa Liivinmaan kroonikassa kertonut, että kivivalleille oli pystytetty puusta rakennettuja linnakkeita, linnoituksen itsensä ainoita asuntoja. Puulinnakkeiden jälkiä löysi sieltä myös J.B. Holzmayer ennen linnoituksen lohkomista. Hänen kirjoitustensa mukaan paikallistetut linnoituksen portit olivat, yksi koillisessa, toinen merenpuoleisella kyljellä. Merenpuoleisen sisäänkäynnin vieressä on silloin ollut näkyvissä myös portinlinnakkeen puurakennelman kivijalat V. 1227 talvella otti Riigan piispa, ritarikunta ja heidän apuväkensä päämääräkseen Saarenmaan lopullisen valloituksen. Tammikuun lopulla liikkui vainolainen yli meren jään Muhun puolelle. Siitä ja sitä seuraavasta tapahtumaketjusta luemme Henrikin Liivinmaan kroonikan viimeisestä pääkappaleesta.

"Sotaväki oli ennen kaikkea suuri ja voimakas, oli lähes kaksikymmentä tuhatta miestä, jotka omina joukkueinaan marssivat erikseen omien lippujen, omien hevosten ja kulkuneuvojensa kanssa ja meren jäätä tömistäen tekivät ikäänkuin ukkosen jylinän sota-aseiden yhteenkolistamisesta ja ajoneuvojen rytkeestä sekä kompastumisesta ja uudelleen pystyynnousemisesta miesten ja hevosten liikkumisesta ja hälinästä jäällä, joka oli sileä kuin lasi etelätuulen ja sateen ja sitä seuranneen pakkasen jälkeen. Suurella vaivalla he kulkivat meren yli, kunnes lopulta riemukkaina pääsivät Saarenmaan rannalle."

Yhdeksäntenä päivänä ehdittiin Muhun linnoitukselle. Kuultuaan vainolaisen maihinnoususta, olivat ympäristön asukkaat kokoontuneet linnoitukseen, tuoneet mukanaan hevoset, karjan ja muut kapineet. "...panneet luottamuksen omaan linnoituksensa vahvuuteen ja rauhaa tahtomatta ja kaikenlaisia hävyttömyyksiä huutaen, olivat he ansainneet paremminkin tappamisen kuin ristimisen, " kirjoittaa kroonika linnoituksessa olleista.

Alussa yritettiin linnoitusta vallata rynnäköllä. "...Ensimmäisinä ryntäävät siis saksalaiset valleille, yrittävät kiivetä ylös linnoitukseen, vaan puolustajat lyövät heidät takaisin heittelemällä kiviä ja keihäitä heidän päälleen, he joutuvat taistelemaan niin nõuga kui jõuga. He rakentavat laitteita, heittävät pattereilla puolustajien pattereita vastaan kiviä linnoitukseen, valmistavat sea, mille all nad kaevavad linnust, kuni jõuavad valli keskipaigani. Eemaldanud siis sea, panevat he sen sijaan vahvan puutornin; sen päälle kiipeävät rohkeat, aseistetut jousiampujat, vahingoittaen saarelaisten linnoituksia nuolin, piikein ja keihäin. He heittävät kiviä ja nuolia näiden päälle." Rynnäkkö epäonnistui, kuusi päivää jaksoivat linnoituksen puolustajat lyödä rynnäköt takaisin.

Muhulaiset kutsuivat apua Saarenmaalta, mutta se ei ehtinyt paikalle. 3. Helmikuuta 1227 "…varhain aamulla kiihtyi taistelu vielä, he purkivat jopa rautakankien kanssa linnoitusta, kiskoen siitä yksitellen kaikkein suurimmat puut, joiden varalla linnoitus seisoi, niin että suuret osat linnoituksesta sortuivat maahan. Kristittyjen sotaväki riemuitsi, he karjuivat, kiittävät jumalaa.".
Kuitenkaan linnoitukseen pääseminen ei ole niin helppoa, puolustajat tekevät urheasti vastarintaa. "Sitä, joka ensimmäisenä kiipeää ylös hätistellään keihäillä ja kivillä, joka tapauksessa ainoastaan yksi jumala suojeli häntä vaurioilta niin paljoilta raivokkailta vihollisilta. Kun hän kiipesi ylös, työnsivät puolustajat hänet takaisin, kerta kerran jälkeen hänen kiivetessään ylös..."

Kroonikan täytyy tunnustaa, että "...ylöskiipeäminen oli siis vaikeaa, koska rinne oli korkea ja jäätynyt ja kivinen muuri mäen päällä roudassa kuin jää, niin että jalka ei saanut mistään tukea. Vaan monet tikapuiden vieressä, monet köysien vieressä, itsestään kiinni pitäen…pääsevät ylös ja hyökkäävät joka puolelta pakenevien vihollisten päälle."

Jäänyt on Muhun linnotuksen viimeinen näky: "He tunkeutuvat linnotukseen ja tappavat väkeä. Saarenmaan pakanoille ei sovi antaa armoa, siksi he lyövät osan hengiltä, osan ottavat vangiksi. Liiviläiset yhdessä latvialaisten kanssa, kiersivät ympäri linnotuksen eivätkä laske ketään pakenemaan. Vihollisista voiton saaneet riemuitsevat voittajat, laulavat jumalalle kiitosta. He miehittävät linnotuksen, ryöstävät saaliin, ottavat tavarat, ylelliset asiat, ajavat hevoset ja karjan pakoon, mitä jää yli polttavat he maahan. Saarelaisten linnotuksen nielee tuli, mutta kristityt riemuitsevat saamastaan saaliista."

Niin kaatui Muhun sotaisa keskus, joka oli samalla Saarenmaan puolustusta varten.