Kuressaari-Laimjala-Kuivastu maantien 50 km kohdalla 2 km tiestä kaakon suunnassa. Vähän suurellisine tyyleineen on Otin kartanon edustava yksikerroksinen päärakennus kellarikerroksineen rakennettu ilmeisesti 18. Vuosisadalla. Myöhemmin lisättiin molempiin päätyihin hoikkien pyöreiden pylväiden tukemat parvekkeet.

V. 1850 valmistui juhlallinen myöhäisklassisessa tyylissä rakennettu kaksikerroksinen keskrisaliit. Rakennelmaa kaunistaa runsaat dekoorit, dolomiittiplokeista ladotut nurkat, räästakarniisid, ikkunoiden profileeratut ikkunapielet ja yksityiskohtarikas Aderkassien vaakuna sisäänkäynnin kohdalla.

Saman kartanon suojelun alainen aitta on rakennettu luultavasti 18. Vuosisadan keskivaiheilla. Se on pieni tilkkukattoinen kivirakennus. Harvinaisia ovat aitan suurista puhtaaksi lohkotuista kivistä laotut nurkat ja voluudid räystäskarniisien otstes. Oven kohdalla on vaakunakivi.


http://www.otimanor.ee/