Panga (Mustjalan) pengermä sijaitsee Saarenmaan pohjoisrannikolla Pangan kylän läheisyydessä. Pengermän maksimaalinen korkeus on 21,3 m.

Panga pengermä on korkein Saarenmaan ja Muhun pohjoisrannan pengermistä. Pengermän laajuus on noin 2,5 km ja sijaitsee Pangan niemen pohjois-, luode- ja länsikyljellä. Korkein kohta on niemen luoteenpuoleisesta kärjestä vähän lounaaseen. Muualla jakaantuu pengermä kahdeksi portaaksi, joista toinen jää 13 m korkeudelle mereen laskeutuvasta äyräästä vähän sisämaan puoleen.

Saarenmaan pengermät koostuvat ainoastaan kalkkikivestä ja poikkeavat sillä tavoin oman profiilinsa kanssa oleellisesti muista Pohjois-Viron rantapengermistä. Pangan pengermä kohoaa paljastuneena kalkkikivi muurina suoraan rannalta. Pengermästä paljastuvat merkilliset, osaksi paksut lamellimaiset dolomiitit, ylhäällä toisella portaalla kalkkikivimurska. Pengermällä näkyvät kalkkikivilamellit kuuluvat jaani ja jaagarahu lademesse.

Mielenkiintoista on huomata, että näiden kärjessä ovat pohjalla olevat lamellit hieman taipuneet. Siellä noin 700 m lounaan suunnassa muodostavat ne parin metrin korkuisen etelä-koillinen suunnallisen aallon. Perustassa etelä-koillinen suunnassa näkyvät myös halkeamat, jotka poikkeavat meidän perustassa muuten tavallisista halkeamista.
Näitä ilmentymiä voi osaksi selittää vahvan luode-kaakko suuntaisen paineella, jonka mannerjää on aiheuttanut äyräältä nousevalle kohoamalle, jonka sivut myöhemmin merenlaineet ovat hakanneet penkereeksi, mutta ilmeisesti siinä on oleellisempi osa lämpötilavaihteluista johtuvalla maanpinnan liikkumisella.

Mielenkiintoista on havaita vielä se seikka, että pengermän kohdalla esiintyy parin sadan metrin etäisyydellä rannasta merenalainen äyrämä, joka on myrskyisellä ilmalla nähtävissä yhdensuuntaisena rannan kanssa kulkevana kuohuavana murtolaineena. Vedenalaisen portaan olemassaolo tarkoittaa sitä, että merenpinta on rannikolla ollut aikaisemmin matalammalla kuin mitä se nyt on.

Pengermän kaikkein korkeimmassa kohdassa on muinainen uhripaikka, johon ennen vanhaan tuotiin uhria merelle.