Pidulan maalinna sijaitsee entisen kartanon "suuressa puutarhassa", sen pohjoispuolisessa päädyssä. Lähes 3 m leveä linnoitusvalli on nykyään ristikon muotoinen, yhdestä päädystä vähän kaartuva, 0,5-1 m korkea. Vallien sisäpuolelle jäävän alueen läpimitta kaakko-etelä suunnassa on 95 m, poikkimitta noin 60 m.

Sen linnotuksen sisällä on toinen, vain 17 - metrisen läpimitan kanssa ja 2 m korkusella ympäröivällä vallilla varustettu, kuin maalinnan pieni kopio. Pidulan kartanoherra Toll, kovasti historiasta kiinnostunut, on sen pienemmän "linnotuksen" arvattavasti itse rakennuttanut oman puistonsa koristukseksi. Pidulan maalinnan rakentamisaika sattuu ensimmäisen vuosituhannen alkuun.