Pidulan kartanon arvoa korostaa sen samanaikainen barokkityylinen, sääntöjenmukaisesti suunniteltu puisto. Kiertelevät puistokujat on kartanonherra suunnannut parin metrin korkuiselle taiteelliselle tasangolle, jota ympäröivät Pidulan maalinnan vallit.

Pidulaa on pidetty Saarenmaan vanhimpana tunnetun hoitolan sijaintipaikkana. Ritarikunnan mainitaan kroonikassa v. 1240 paikkeilla rakentaneen sairaalan "saaren länsirannalle, yhden hyvän ja paljon käytetyn sataman lähelle". Paikan nimi voi todella tulla sanasta "pidal", joka lainasanana alkuaan tarkoitti niin lepraa kuin sairaalaakin.

Kartanosta puolitoista kilometriä Kihelkonnan puoleen sijaitsee Pidulan kartanon vesimylly, joka myös on arkitehtuurillisena muistona suojelun alainen. Pääasiassa puusta, osittain kivestä rakennettu kaksikerroksinen rakennus on rakennettu v. 1809.

Kartanon päärakennuksessa eli herraintalossa toimi Viron itsenäistymisestä vuoteen 1970 paikallinen kansakoulu. Sittemmin on kartano ollut kylmillään, joskin myöhemmät omistajat - joita on ollut useita - ovat aika ajoin yrittäneet restauroida sitä. Puistosta on urautuvalla tavalla huolehtinut kartanon naapurina elävä tilallinen Kerkel, nyt jo toisessa sukupolvessa. Kartanon nykyinen suomalainen omistaja hoitaa ja korjaa kartanokiinteistöä, mutta koska tiloja on paljon ja restaurointityön kustannukset vain kasvavat, vienee tavoitteiden saavuttaminen vielä vuosia.