Tagamõisan niemellä esiintyy etupäässä tammea kasvavia niittyjä. Niillä kasvava tammi on noin 5-15 m korkea, tyvestä tukeva, alhaalta alkavien oksien kanssa. Heti voi huomata tammen luonnonvaraisesti uusiutuvan melko hyvin. Tammen lisäksi lisääntyy rauduskoivu, kuusi, jalava, saarni ja lehmus.

Niittyjen käyttämättä jättämisen myötä peittyvät ne pensailla (monet pajulajit, paatsama, heisi jne) Kaikkein mielenkiintoisinta on kuitenkin niittyjen ruohokenttä, joka pistää silmään suuren lajirikkautensa kanssa. Kasviston tutkijat ovat rekisteröineet sadan neliömetrin alueelta 50-60, väliin jopa 70-80 kasvilajia. Niityllä tapaa alinomaan meidän flooran harvinaisuuksia.

Tagamõisan tammea kasvavat niityt ovat luultavasti olleet pelkän tammen kattamia, joka atlantisen ilmastoperioodin aikana Virossa, erittäin maan länsiosassa, oli aika laajalti levinnyt. Merkillepantavasta tarvepuiden käytöstä johtuen on viimeisen kahdentuhannen vuoden ajalla tammen merkitys Viron metsissä nopeasti vähentynyt ja niin myös Saarenmaalla. On tiedoss, että esimerkiksi vielä 18. Vuosisadan keskellä kaadettiin Saarenmaan metsistä yli 30.000 tammea laivanrakennuksen materiaaliksi.

Tagamõisan tamminiityt tarjoavat hyvät mahdollisuudet kaikenlaisten geobotaanisten havaintojen ja tutkimusten tekemiseen. Siellä voi selvittää tammien ajottaisia ympäristöolosuhteita, tammen lisääntymistä, kehittymistä ja kasvuedellytyksiä, puuniittyjen kasviston dynamiikan säännönmukaisuutta jne.