Penkereellä paljastuu harmaa kalkkilevästä ja sammalelämistä koostuva huokoinen bioherminen dolomiitti.

Luoteen puolella Tupenurmen kylässä sijaitseva penkereen osa, joka kulkee parallellisesti Nõmmeküla-Viira maantien kanssa, on suhteellisen vähän nivelletty. Penkereen alaosassa voi havaita muutamia antsülusjärven aikaisia madaltumia ja osalta melkein täyttyneitä murroskohtia. Tupenurmen kylästä kaakkoon jatkuu penger hitaasti madaltuen Lepikuniin.