Pengermän pituus on lähes 300 m. Aluspohjan muodostava kerros paljastuu siinä keskimäärin 5 m laajuudella. Profiilin ylimmäinen osa koostuu 1-3 m paksuisesta biohermisestä dolomiitista. Kun katsotaan tarkemmin pengermän profiilia, huomataan, että äyräällä paljastuu rinta rinnan monta biohermia, jotka myöhemmissä vaiheissa ovat muodostaneet nykyisen suuren penkereen. Biohermen dolomiitin alta löydämme jopa 3 m paksuisen hyvin epänormaalisti painuneen levydolomiitti kerroksen. Syvemmälle jäävä jaani kerros on Üügu penkereellä jäänyt rapakivisoran alle. Sitä voimme seurata runsaiden pienten lähteiden avulla, jotka virtaavat ulos kerroksen rajalta.

Koko Üügu pengermä on vahvasti nivelletty pienempien pengermälahtien puolelta, mitkä rajoittuvat yksittäisiin biohermeihin. Biohermien alla olevista dolomiittikerroksista löytyy runsaasti litoriinameren aikaisia kuplia. Näistä suurimmissa voi vaivata seistä pystyssä.

Valitettavasti on pengertä vahvasti lohkottu. Sieltä vietiin nimittäin ennen ensimmäistä maailmansotaa dolomiittia Pietarin metallurgiatehtaille. Silloin hävitettiin monia suurempia kuplia. Entisten dolomiittimurrosten kohdat ovat nykyäänkin selvästi näkyvissä.