Viidumäen Luonnonsujelualue on perustettu v. 1957. Se sijaitsee Länsi-Saarenmaalla Antsülusjärven itäisellä ranta-alueella.

Luonnonsuojelualueen pinta-ala on 1873 ha. Viidumäen suojelualue sijaitsee Saarenmaan korkeimmassa ja vanhimmassa osassa, nk Saarenmaan selkärangassa, mikä alkoi ympäröivästä merestä kohoamaan noin 10 000 vuotta sitten. Parin seuraavan vuosituhannen aikana nousi Antsülusjärven korkeuteen rajareunus, tähän päivään saakka se on pysynyt paikoittain jopa 18 m korkuisena ranta penkereena. Saarenmaan korkeimmassa kohdassa, Rauna mäellä (54 m y.m.p) on näkötorni, josta avautuvat kauniit näköalat yli koko Länsi-Saarenmaan.

Vaikka alue on omalta pinta-alaltaan suhteellisen pieni, voi siltä silti löytää paljon erilaisia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja. Pengerrys jakaa ympäristön kahteen erinevään osaan; korkeammalla on matalan seljänteen kanssa nivelöidyt kuivemmat alueet, penkereen alapuolella on lähdeveden kostuttamat suoperäiset maat.Vaihtelevasta reliefistä johtuen lämpötila-, valaistus-, multapitoisuus- ja kosteusedellytykset erinevät ja Saarenmaan pehmeä meri-ilmasto mahdollistaa siinä tavattoman lajirikkauden ja harvinaisuuksien runsaan esiintymisen. Siitä on löydetty yli 600 lajia suokasveja ja yli 630 lajia suuria perhosia.

Suuri osa Viidumäestä (85%) on metsän kattamaa. Siitä löytyy erilaisia metsätyyppejä alkaen suometsästä korkeimpiin männikköihin. Viidumäellä esiintyy tammi alusmetsän kanssa, männiköt nk Sutru metsää pidetään meidän alueellamme jäljelle jääneenä metsätyyppinä, jota oli siinä runsaammin levinneenä lämpimällä ilmastokaudella. Paljon harvinaisia ja suojeltavia kasvi- ja eläinlajeja kuten esimerkiksi merikotka, viihtyvät juuri kuivemmissa ja valoisimmissa metsissä.

Suot kattavat Viidumäest noin 10%. Siniset pengermän alapuoliset lähdesuot ovat kasvupaikka kuuluisalle Saarenmaa "robirohulle" - koko maailmassa ainoastaan siinä esiintyvälle, v 1933 löydetylle, paikalliselle kasvilajille. Niittyjen pinta-ala on Viidumäellä suhteellisen pieni. Siitä huolimatta ovat ne monien harvinaisten kasvien- ja eläinten kotipaikka. Niityillä ja lehtimetsässä elää Viron suurin etana. Viidumäellä säilytetään traditionaalisen huollon avulla Saarenmaalle luonteenomaisia, vaikka nykyään katoavia - luonnollisia puuniittyjä. Luonnonsuojelualueen nykyisessä keskuksessa oli vuosina 1904-1946 Audaku laprosoorium.