Penkereen päällyspuoli uurroksen pohjoispuolella on dyyneistä.
Seokset sorauurroksessa koostuvat pääosassa sorasta.
Penkereen nouseminen alkoi Antsülusjärven aikana 9000-8000 v sitten ja kesti Limneamaren asteelle (noin 4000 v.) jolloin penkereen jalka nousi merenpinnan yläpuolelle.

Rantapenkere on luonnonsuojelun alaisena botaanisena suojelualueena vuodesta 1973.