Kylpymudan käyttöönottaminen ja Kuressaaren suuntaaminen kylpyläkaupungiksi 1900-luvun loppupuolella, loi tarpeen parantaa silloisia lomailu edellytyksiä.

Kaupunginjohtaja Hugo von der Borgin aloitteesta rakennettiin v. 1861 entisen hautuumaan kohdalle puisto. Siitä muistuttaa siellä sijaitseva vaatimaton luonnonkivistä rakennettu muistopatsas.

Paviljongin rakentamisen idean isänä pidetään paikallista apteekkaria, R. Fliessia, rakentamisen toteuttaja oli kaupungin kylpykomitea, kärjessä dr. G.Garsten. Projekti tilattiin Kuressaaren kaupunginarkkitehti C. Lorenzonilta. Rakentaminen aloitettiin keväällä 1888.

Uuden rakennuksen rakentaminen puistoon ei ollut kaikille mieleen ja paikallinen sanomalehti "Saarlane" kirjoitti 16. Toukokuuta 1889 : "Meidän uusi kylpijöiden ilotalo näyttää ilmeisesti tulevan valmiiksi…Eikös ne rakennukset ja huvitukset ole vierailevalle herrasväelle ja terveyden etsijöille valmistetut."

Rakennuksen valmistaminen kesti 8 kuuta ja se avattiin juhlallisesti 11.(23) kesäkuussa 1889. Keskiosassa nk. Valkoisessa salissa oli ravintola, oikeanpuoleisessa siivessä kesäteatteri, vasemmalla keittiö ja kabinetit.

Paviljonki oli auki ainoastaan uima-aikana - se oli kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka.
Teatterisalissa esiintyi sesonkiaikana pääasiassa saksalaisia ryhmiä.

Ensimmäisen maailmansodan aikana, v. 1928 oli siinä saksalaisten rakentama kapearaiteisen rautatien asemahuone, sodan jälkeen sai paviljonki takaisin oman entisen tehtävänsä. Esiintyjinä kesäteatterissa olivat nyt Viron tasavallan parhaat näyttelijät.

Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen käytettiin paviljonkia pääasiallisesti varastona, vasemman puoleisen siiven alinta kerrosta asuntoina, toista kerrosta vuodesta 1970 lähtien turistien majoituspaikkana. Rakennus rappeutui ennenpitkää, se sai kokea useamman tulipalon, mutta kaupungin asukkaat eivät koskaan hylänneet ajatusta rakennuksen restauroinnista. Ajatus toteutui vuoden 1980 loppupuolella, yhdessä puiston vanhemman osan rekonstruoinnin kanssa. Rekonstruointiprojektin tekivät arkkitehdit M.Tääker ja A.Buldas, töistä vastasi Saarenmaan Restaureerimishallitus.

Paviljonki avattiin 9. Kesäkuuta 1988. Siinä on miellyttävät ruokailukohdat, siellä pidetään kammarimusiikki- , salonki- ja runoiltoja, se sopii myös erilaisille juhlallisuuksille, syntymäpäivien pitoon tai erineville vastaanotoille. V. 1989 sai se Eestin Neuvostotasavallan arvonimityksen vuoden 1988 parhaimpana rakennuksena.